Zazwyczaj wiąże się ze zbędnym stresem dla klientów, jednak posadowienie domku na działce to nie taka trudna sprawa, zobaczcie sami! Poniższa instrukcja stanowi zbiór naszych zaleceń. Na poszczególnych etapach ustawienia domku mobilnego na działce możesz powierzyć pracę profesjonalistom korzystając z naszych wskazówek.

Transport domku letniskowgo na działkę

Transport domku mobilnego


Jako firma Letniskowo.pl zapewniamy transport domku mobilnego bezpośrednio na działkę klienta. Wszelkie wymogi prawne oraz pozwolenia są spełnione, a sam transport jest ubezpieczony. Przewozowi domku towarzyszy odpowiednia ilość pilotów.

Na czas ustawienia się ciężarówki do wjazdu na działkę, ruch na okolicznej drodze zostaje wstrzymany przez pilota nadzorującego cały transport.Następnie ciężarówka podjeżdża jak najbliżej wjazdu na działkę, po czym domek zostaje ściągnięty z naczepy niskopodwoziowej za pomocą np. niewielkiego ciągnika, który ze względu na swoje gabaryty i skrętność daje o wiele większe możliwości.


Każdy domek posiada przestawny stalowy dyszel, który można zamontować na jednej lub drugiej stronie domku. W ten sposób ciągnik można podczepić do każdej ze stron.
To rozwiązanie ułatwi ściągnięcie domku mobilnego z naczepy, a następnie ustawienie w docelowym miejscu na działce.

Zanim przejdziemy do rozładunku domku, należy uzupełnić brakujące powietrze w oponach, które jest spuszczane na czas transportu. Po uzupełnieniu ciśnienia rozpoczynamy podejście do bezpiecznego ściągnięcia domku. Duże znaczenie mają najazdy, po których domek swobodnie zjedzie z naczepy.


Rozpoczynamy wjazd na działkę
Nawierzchnia powinna być utwardzona, ponieważ domek jest ciężki. Warto zwrócić uwagę na szerokość wjazdu, powinna być co najmniej metr szersza niż domek dla zachowania bezpieczeństwa. W obrębie wjazdu na działkę nie powinny znajdować się wystające gałęzie, które mogłyby uszkodzić domek.

Posadowienie domku letniskowego na działce z ciągnikiem

Fundament pod domek

W tym przypadku klienci zdecydowali się na wylewkę betonową sięgającą w głąb gruntu zapewniającą całkowitą stabilność spoczywającej na niej konstrukcji domku mobilnego w szczególności z myślą o użytkowaniu całorocznym.

Płyta fundamentowa pod domek letniskowy

Płyta fundamentowa zapewnia równomierne przekazanie obciążenia z budynku niezależnie od rodzaju gruntu,  który występuje w miejscu posadowienia tym samym ułatwiając późniejsze wypoziomowanie domku. Już na etapie projektowania koniecznie trzeba przewidzieć, w którym miejscu będą znajdować się przyłącza. W tym przypadku klienci przygotowali dwa wyjścia pod przyłącze instalacji elektrycznej oraz przyłącze wodno-kanalizacyjne.

Media muszą być wcześniej przygotowane na działce, po dostarczeniu domku na miejsce docelowe wystarczy połączyć to z uniwersalnymi wyjściami. Należy to do obowiązków klienta. Wszystkie wyjścia znajdują się pod domkiem.

Wjazd domku letniskowego na płytę fundamentową

Poziomowanie

Domek mobilny należy wypoziomować jak najszybciej po jego rozładunku. Domek należy podeprzeć w punktach wyznaczonych na podłużnicy. Do tego celu należy użyć podpór regulowanych lub bloczków betonowych. W naszym przykładzie zostały użyte podpory stalowe. Koła muszą zostać odciążone lub zdjęte.

Narzędzie i akcesoria potrzebne do poziomowania to:
– podpory regulowane lub bloczki betonowe opcjonalnie,
– podnośnik (lewarek) o nośności min 8 t,
– podkładka na lewar,
– łata budowlana min 200cm/poziomica,
– poziomica/laser budowlany (niwelator)

Podnośnik pod domkiem mobilnym

Należy podnieść domek lewarem do wysokości, aby swobodnie podstawić podporę. Do podnoszenia należy użyć podkładki pod lewar, aby nie naruszyć konstrukcji. Następnie ustawić domek na odpowiedniej liczbie podpór bądź bloczków betonowych. Przenosić poziom od najwyżej położonej podpory do kolejnej za pomocą poziomicy.

Podpory stalowe pod domkiem letniskowym

Pamiętaj !

Po okresie od 2 miesięcy od posadowienia sprawdź wypoziomowanie domku, a także przed każdym okresowym użytkowaniem, nie rzadziej niż co rok.

Ustawiony domek letniskowy na działce

Domek jest już przygotowany do kolejnych etapów. Kolejny krok to pomoc elektryka i hydraulika przy podłączeniu domku do mediów oraz montaż rynien spustowych, które są zdejmowane na czas transportu domku.

______________________________________________________________

Zapytaj o usługę posadowienia, nasza ekipa transportowa wykonuje ją dodatkowo przy transporcie domku.